Landskrona BoIS lever under devisen ”Vi är Landskrona”. Detta är en typ av ställningstagande som kommer med förpliktelser. Ska staden sluta upp bakom vårt klubbmärke behöver klubben också verka som en positiv, inkluderande och aktiv samhällskraft som inte bara lutar sig mot vårt herrlag. Detta betraktar vi som väldigt naturligt och av den anledningen har vi också sjösatt ett väl tilltaget CSR-arbete.

Ambitionen är att involvera oss i de utmaningar som finns i staden och verka som en god kraft för att göra Landskrona till en bättre plats att leva och bo i. Vi har samlat våra initiativ här på hemsidan och vi uppmuntrar alla att läsa igenom på vilket sätt Landskrona BoIS engagerar sig i staden vi håller så högt.

Samhällsvinster med fotboll

UEFA genomförde tillsammans med en forskargrupp en studie i fotbollens betydelse för samhällsekonomi under 2018. Sverige var ett av 7 länder som ingick i studien. Arbetet resulterade i en modell för hur man ungefärligen kan beräkna samhällsnyttan av sina insatser genom SROI (Social return of investment). Försiktigt uppskattat så bidrog svensk breddfotboll till 23 miljarder i vinster i sociala, ekonomiska och hälsomässiga effekter.

För Landskrona BoIS del visar beräkningsmetoden att vi skapar ett värde under 2021 på 4,8 mkr. I denna beräkning ingår inte parametrar i form av våra samhällsprojekt, dvs. Nattfotboll och BoIS för alla.

Läs mer om SROI här.

Samhällsvinster med nattfotboll

2017 gjordes en genomlysning av nattfotbollen i Hageby i Norrköping Tankesmedjan Nordic Evaluation Group AB gjorde en samhällsekonomisk analys av insatsen.

Den visade att samhället kan ha sparat uppåt 28,5 miljoner kronor på att unga spelar fotboll på kvällarna under året i Hageby. Beräkningarna baserades dels på samhällsekonomiska faktorer liknande UEFAs studie, dels på faktorn att verksamheten bedömdes påverka brottsligheten i det utsatta området.

I Hageby deltog cirka 2 000 deltagare i verksamheten under året analysen genomfördes.

Landskrona BoIS hade under 2019 cirka 2 700 deltagare.

Läs mer om genomlysningen i Affärsliv.

”Fotbollsplanen mitt i byn”

Svensk Elitfotboll har tagit fram en hållbarhetsanalys ”Fotbollsplanen mitt i byn” tillsammans med nationalekonomen Ingvar Nilsson där samhällsnyttan av arbetet i fotbollsföreningar på nytt befästs. Kommunerna lyfts fram som de stora vinnarna med besparingar som beräknas till en kvarts miljard om året.

Läs om rapporten hos Svensk Elitfotboll.

Ladda ned rapporten här.

PARTNERS

Här nedan listar vi våra partners som är med och påverkar, förbättrar och utvecklar förutsättningarna för Landskronas barn och ungdomar. Deras engagemang stöttar befintliga projekt och ger oss möjligheter att fortsätta utveckla nya projekt löpande. Stort tack för ert stöd!

Vill du också vara med och stötta Mötesplats IP? Hör av dig!

Anders Lindfors, Marknadsansvarig
0735-171308 / anders.lindfors@landskronabois.com