Ordförande
Anders Ekblad

Vice ordförande
Daniel Stålhammar – 0723833189

Ledamöter
Mats Ekeroth
Lennart Neander – 0704281302
Charlotte Wall
Johanna Ingvaldson
Max Lundmark
Jonas Gyllenspetz

Valberedning
Per Eriksson (Sammankallande) – 0702014535
Patrik Johansson – 0733-245051
Fredrik Lind – 0765259040

Valberedningen nås även på: valberedningen@landskronabois.com