Vår ungdomsverksamhet

  • Ca 350 barn och ungdomar i ålder 5-19 år.
  • Alla är välkomna i mån av plats i basverksamheten 6-12 år (pojkar), 6-uppåt (flickor).
  • Vi har knatteskola för 5-åringar.
  • Har tre av sju stjärnor i Svensk Elitfotbolls årliga akademicertifiering.

Ideella krafter behövs

Alla våra lag i basverksamheten drivs av föräldrar med stöd av föreningen – har vi inte föräldrar som hjälper till har vi inte heller något lag.

Vi har fotbollsutvecklare för klubbens olika åldersgrupper som stöttar, utvecklar samt kvalitetssäkrar verksamheten.

Samtidigt söker vi alltid övriga ideella krafter som vill hjälpa till att bidra till vår verksamhet. Är det inte med ett lag så kanske man kan hjälpa till med vår Nattfotboll, Fredagsträningar eller BoIS för alla.

Kontakta kansliet om du är intresserad att hjälpa till.

Önskar du spela fotboll i BoIS verksamhet, anmäl dig via nedan länk:

Vision/målsättning

  • Erbjuda alla barn från sex år i Landskrona en god fotbollsutbildning samt skapa ett livslångt intresse för fotboll.
  • Samverka med övriga föreningar i Landskrona så att Landskronafotbollen utvecklas och att så många som möjligt spelar så länge som möjligt.
  • Vara det naturliga valet som elitförberedande verksamhet i Landskronaområdet från 13 år.
  • Vi ska producera spelare till vår seniorverksamhet som i sin tur har målsättningen att etablera sig på svensk elitnivå (lägst Superettan) med grund från en framgångsrik ungdomsverksamhet.

Huvudpartners Mötesplats IP 2024

Partners BoIS Akademi 2024