Vi är Landskrona

BoIS och Landskrona existerar och verkar i samklang.
En symbios som märks inte bara mellan klubben och staden i sig,
utan kanske ännu mer mellan klubben och stadens medborgare.

För i Landskrona blir man BoIS:are redan vid födseln.
Laget blir en naturlig och självklar del av ens identitet.
Och skapar ett band som varar livet ut.
Oavsett hur ens liv utvecklas och var i världen man hamnar.

Ränderna går aldrig ur.

Därför är det inte så förvånande att vad BoIS gör – eller inte gör –
väcker engagemang. Alla har en åsikt. Om allt.
Och tvekar inte att vädra den.

Det gläder oss. För vi ser inte det som något negativt. Att vi engagerar och
berör ser vi snarare som en grundförutsättning för inte bara vår verksamhet,
utan för hela vår existens. Motsatsen hade varit betydligt tråkigare.

Detta engagemang vill vi uppmuntra och förstärka ytterligare framöver.
Vi vill komma närmare staden och dess olika aktörer – i allt vi gör.
Vi vill engagera, involvera, reflektera och representera staden,
dess medborgare, dess företag och alla andra – och inte bara
omfamna, utan också förstärka banden oss emellan.

Vi vill bli ett med staden.

För vi är Landskronas lag.
Vi är Landskroniternas lag.
Vi är Landskrona BoIS.

Vi är Landskrona.

UPPFÖRANDEKOD

Uppförandekoden tydliggör våra förväntningar på personal, spelare, förtroendevalda och ideella medarbetare.

I Landskrona BoIS står vi för följande: 

 • Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför fotbollsplanen. 
 • Vi respekterar allas lika värde och agerar när vi upplever uttryck för diskriminering, kränkningar och trakasserier. 
 • Vi verkar för mångfald
 • Vi star för samarbete, glädje och gemenskap.
 • Vi förespråkar rent spel och en dopingfri idrott. 
 • Vi tar avstånd från matchfixning och mutor

VÅRA GEMENSAMMA OCH STRATEGISKA MÅL

 • Landskrona IP ska vara en attraktiv mötesplats för medlemmar, näringsliv och stadens invånare.
 • Vår digitala resa ska ses som en förebild för andra växande idrottsföreningar i Sverige 
 • Vi ska tillhöra svensk elitfotboll med våra representationslag (representationslag är både herr och dam)
 • Vår fotbollsakademi ska vara en plattform för framtida elitfotbollsspelare. 
 • Vi ska spela en betydande roll i staden med fotbollen som verktyg utifrån att verka för jämställdhet och inkludering samt arbeta förebyggande för att bidra till en hållbar stad. 
 • Vi ska fostra och skapa ansvarstagande och välutbildade ledare samt medarbetare som driver utvecklingen i svensk idrott framåt.