BoIS årsredovisning föreligger nu och kan läsas i sin helhet här.

Ordförande, Gabriel Munck, kommenterar:

”Sportsligt var 2017 ett gott BoISår. Vi är åter i Superettan i år efter tre år i Division 1.

Vi minns många fina matcher och goda prestationer som avslutades i spänning i en sista avgörande match på IP.

För vår ekonomi är spel i Superettan väsentligt. De ekonomiska förutsättningarna i Division 1 är svåra.

Föreningens omsättning sjönk från MSEK 14.5  år 2016 till MSEK 13.1 2017. Den löpande verksamheten visade ett kraftigt negativt resultat MSEK -2,5 , bland annat uppnåddes inte budgeterade sponsorintäkter. Nettoresultatet som är påverkat av poster av engångskaraktär blev positivt MSEK 1,0  jämfört med ett  negativt resultat MSEK –0.83 2016

Viktigaste engångspost  som påverkat resultatet positivt samt att det negativa  eget kapitalet minskat är att föreningens kanslibyggnad avyttrats till ett dotterbolag. Föreningen behåller 20% i bolaget  samt har ett långt hyreskontrakt.

Budgeten för 2018 baserat på  spel i Superettan visar på en ökad  omsättning till MSEK 18,8 med ett  positivt rörelseresultat ca MSEK 0.8.

Årsredovisningen kommer att presenteras i sin helhet på årsmötet samt ytterliggare information ges.”

Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet i restaurangen på Landskrona IP 1 mars, kl 19

.Klicka nedan för att läsa årsredovisningen!

Årsredovisning BoIS 20171231