Med anledning av den uppmärksammade artikeln i torsdagens Kvällsposten där före detta styrelseledamöter i Landskrona BoIS oroar sig för att föreningen skulle riskera konkurs vill vi dementera detta. Likviditeten är ansträngd och förutsättningarna framåt är fortsatt bekymmersamma vilket inte är något nytt för klubben.

Efter årsmötet har föreningens nya styrelse arbetat hårt med att gå igenom budget och förutsättningar för 2018 och kan konstatera att den budget som redogjordes för på årsmötet var orealistisk i förhållande till de kostnader klubben drog på sig under vintern 2017/2018. Felräkningen är på cirka 1 miljon kronor.

 

Styrelsen har därför arbetat fram en ny budget, ser över samtliga intäkter och kostnader i föreningen och upprättar handlingsplaner för att säkerställa ekonomin. Vi ser 2018 som ett omställningsår där vi måste arbeta både med att skapa rimliga förutsättningar kostnadsmässigt och nya sätt att attrahera samarbetspartners till en positiv och aktiv förening och till ett bra nätverk. I vår nya budget har vi räknat bort intäkter från i dagsläget cirka 10 företag som har slutit avtal med oss men som vi har indikationer på att de bryter ingångna avtal. Vi upplever generellt ett stort och ökat stöd för Landskrona BoIS bland sponsorer och samarbetspartners.

 

Vi ser fram emot en spännande säsong i Superettan där hela Landskrona står bakom och stöttar klubben.
Vi ses på IP på söndag!

 

Landskrona BoIS styrelse
Urban Jansson, ordförande
Daniel Stålhammar, vice ordförande
Lennart Neander, kassör
Torgny Andersen, sekreterare
Jonas Torines, ledamot
Gabriel Munck, ledamot
Per Skånberg, ledamot