Styrelsen arbetar för närvarande intensivt och har löpande styrelsemöten varför vi idag släpper rapporter från hela sex nyligen genomförda styrelsemöten för perioden.

Ekonomi och likviditet
Likviditetsmässigt har vi finansierat hela oktober i dagsläget. Vi betar av våra leverantörsfakturor och möter stor förståelse för att vi delbetalar med längre betalningsperiod hos våra leverantörer. Vår kvarvarande leverantörsfakturor har minskat i storlek och färre är att vänta året ut. Kanslibolaget LIKAB har dock valt att skicka frågan om hyrorna för kansliet till Tingsrätten som vi nu ska yttra oss till. Löpande möten sker med sponsorer och kommun. I vecka 39 lämnade vi in en handlingsplan till kommunen för 2018 – 2020.

BoIS-hjälpen
Det har varit ett intensivt arbete med BoIS-hjälpen som blev mycket lyckat. Vi återkommer med en sammanfattning av hur mycket extra sponsring i form av privata initiativ vi fått under 2018 längre fram.

Ungdomsfotboll
Vår nya akademichef Tobias Celedon har närvarat och presenterat sig och tankar kring BoIS ungdomsavdelnings utveckling för 2019 – 2023 på ett av våra möten. Tobias har träffat ungdomsledarna och kommer att finnas i Landskrona några gånger under hösten för att lära känna organisationen. Akademichefen tillträder 1/1 2019 och ryms då inom en ny skissad lönebudget där vi sparar miljonbelopp jämfört med lönebudgeten 2018.

Mötesplats IP
Den senaste pusselbiten i vårt nya samhällsarbete är Nattfotbollen som arrangerats tre gånger i Idrottshallen. Under de två senaste passen har ca 75 st ungdomar från hela Landskrona spelat fotboll tillsammans på lördagskvällarna. Tjejfotbollen löper på tillsammans med IK Wormo.

Seniorfotboll
Daniel Stålhammar har samlat en grupp fotbollskunniga som kommer att utgöra en framtida referensgrupp till huvudtränare, akademichef och fotbollsansvarig i styrelsen i arbetet med strukturerna kring föreningens fotbollsverksamhet.

Läktarincidenten i Växjö
Arbetet för att identifiera och stänga av de skyldiga i samband med läktarincidenten i Växjö pågår tillsammans med polis, säkerhetspersonal och SvFF. Mer information kring detta ges i slutet på veckan.

Valberedningen
Deltog på ett av mötena och beskrev den process som de påbörjat inför kommande årsmöte där det närmast väntar djupintervjuer av sittande styrelse under oktober månad.

HUVUDPARTNERS

Serneke logotyp
Ohlssons
Landskrona stad
Prenad logotyp

GULDPARTNERS