Styrelsemöte hölls 26 november. Nedan följer den senaste informationen kring föreningen.

Fotboll

I vanlig ordning råder bråda dagar på BoIS kansli. Året håller på att sammanfattas samtidigt som det nya året håller på att skapas. I veckan har vi kunnat informera om hur stora delar av den sportsliga organisationen kommer att se ut nästa år. Vi kan inte nog betona hur viktigt vi ser på kopplingen mellan ungdomssidan och seniorlaget. Nu tycker vi att vi säkerställt ett naturligt flöde med vår nya ledarstruktur. Fler nyheter väntar inom kort och förhoppningsvis kan vi också presentera nya spelare under december och januari. Träningen för seniorlaget startar igen den 10 januari.

Ekonomi

Budgetarbetet går nu in i slutfasen. Vårt mål är att gå med ett litet överskott för 2019 men det kräver hårt arbete – både gällande kostnadskontroll och intäkter. Vår prognos pekar på ett visst överskott 2018. I början på veckan fick även föreningen bekräftelse på att vi uppfyllt andra delen av Elitlicenskraven och därför blivit godkända i licensprocessen.

Vi vill rikta ett stort tack till partners, kommun och till alla landskronabor för förståelsen och välviljan i samband med vår tuffa ekonomiska situation. Vi arbetar hårt på att omstrukturera klubben till en förening som tar ansvar fullt ut för sin verksamhet och bidrar till stadens utveckling. Det är inte gjort på kort tid och även om vi är på rätt väg så kommer det hårda arbetet fortsätta 2019.

Övrigt

Närmast väntar medlemsmöte den 11 december där vi hoppas träffa er medlemmar och förmedla en tydlig vision för hur det framtida Landskrona BoIS ser ut och arbetar.

Heja BoIS!