Landskrona BoIS årsmöte hålls torsdagen den 28 februari på Folkets Hus och valberedningen presenterar inför årsmötet här sitt förslag till styrelse.   


Valberedningen föreslår omval på Urban Jansson som styrelseordförande och att antalet styrelseledamöter förblir oförändrat sex personer.

Två styrelseledamöter med utgående mandat, Gabriel Munck och Per Skånberg, har avsagt sig omval och lämnar därmed styrelsen.

Valberedningen föreslår omval på Lennart Neander samt nyval på Mats Ekeroth och Göran Green som styrelsedamöter.

Valberedningen motiverar:
Valberedningen har alltsedan föregående årsmöte arbetat efter målsättningen att i styrelsesammansättningen, precis som i klubben i stort, ytterligare förstärka Landskrona-förankringen.

Gabriel Munck och Per Skånberg signalerade tidigt att de inte skulle stå till förfogande för en fortsättning i styrelsen. Utifrån den vetskapen har vi i valberedningen letat efter personer som, utöver stark förankring lokalt och förståelse för styrelsens uppdrag, också besitter högt strategiskt kunnande och stora kontaktnät.

Utifrån dessa kriterier har vi ställt frågan till Mats Ekeroth och Göran Green och vi är mycket glada över att kunna säga att de tackat ja till att stå till medlemmarnas förfogande på årsmötet.

Förslag till styrelseordförande – Urban Jansson (omval)

Vi bedömer att Urban som ny i ordföranderollen 2018 gjort ett förtjänstfullt arbete under ett i vissa avseende oerhört utmanande år för Landskrona BoIS. Urban har lett styrelsens arbete med att säkersställa klubbens fortlevnad ekonomiskt, han har skapat ett gott klimat i styrelsearbetet och varit drivande i klubbens nya fotbollsbaserade samhällssatsningar. Vi ser att det med Urban som ordförande under 2019 finns goda förutsättningar för klubben att fortsätta det omfattande utvecklingsarbete som påbörjats.

Förslag till styrelseledamot – Lennart Neander (omval)

Lennart Neander är kassör i styrelsen och har enligt vår bedömning varit otroligt viktig i arbetet med att stabilisera och skapa struktur i klubbens ekonomi under 2018. Lennart är därtill en uppskattad person i såväl styrelsen som på kansliet och vi ser att Lennart även fortsättningsvis, utöver sitt kassörsansvar, tillför värdefull erfarenhet i en till stora delar ny styrelsestruktur.

Förslag till styrelseledamot – Mats Ekeroth (NYVAL)

Mats Ekeroth är VD för Alfdex och har lett utvecklingen av det innovativa och framgångsrika Landskrona-företaget till  internationell expansion med verksamhet på flera platser i världen. Mats är också ordförande i Tillväxt Landskrona, ett bolag som drivs i samarbete mellan Landskrona Stad, näringslivet och arbetsförmedlingen i syfte att tillgodose arbetsmarknadens behov.
Mats är en Landskronabo med stort idrottsintresse som vi ser kommer tillföra styrelsen strategiskt och visionärt tänk, starkt kunnande kring organisationsbyggande samt ett stort nätverk både inom och utanför Landskrona.

Förslag till styrelseledamot – Göran Green (NYVAL) 

Göran Green är grundare och ägare av GC Gruppen, ett expansivt Landskronabaserat elföretag. Göran är även ordförande i Företagsarenan, en samarbetsorganisation med 100-talet medlemsföretag som verkar för att stärka företagsklimatet i Landskrona.
Göran är en Landskronabo med djupt idrotts- och BoISintresse och mycket goda kunskaper om klubben. Vi ser att Göran kommer tillföra styrelsen en stort portion värdefull föreningserfarenhet, entreprenöriella idéer och stort lokalt kontaktnät.

Valberedningen Landskrona BoIS

Per Eriksson (sammankallande)
Allan Karlsson
Fredrik Lind