Idag var det ny nätverksfrukost med Nätverket Landskrona BoIS i VIP-restaurangen. Vi är stolta över vilket engagemang som finns i näringslivet i vår region för att både vara med och stötta vår verksamhet samt viljan att skapa affärsmöjligheter mellan bolagen.

Vårt uppdrag är att vara en brygga mellan regionens företag och erbjuda en plattform för att näringsverksamheter utvecklas. Dessutom vill vi uppfattas som en miljö där man får energi av att närvara och även att personliga relationer utvecklas.

Nätverket Landskrona BoIS erbjuder, för att möjliggöra detta, frukostträffar som bas men utöver det såväl konferensresor (när omvärlden tillåter), padel, golf, vinprovning, föreläsningar och mingelluncher för att nämna något.

Att vara medlem i Nätverket är också en ypperlig möjlighet att få stor en inblick i Landskrona BoIS verksamhet samt faktiskt påverka den i rätt riktning. Att vara med i Nätverket är också ett ställningstagande för BoIS sociala hållbarhetsarbete som presenteras under parollen Mötesplats IP

Nästa Frukostträff den 13 november är riktigt häftig, på temat ”frammarsch Landskrona” där stadsbyggnadschef Johan Nilsson och olika byggaktörer i staden berättar vad som är på gång i staden. Detta möte sker dessutom i häftiga Thorn-fabriken så vi får känna på utvecklingen i stan! Tveka inte att hänga på…