Mer än fördubblade intäkter, stark resultatförbättring och eget kapital som vänts från negativt till positivt. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv var 2021 ett mycket starkt år för Landskrona BoIS.

Trots att Covid19-pandemin präglade stora delar av året lyckade Landskrona BoIS mer än fördubbla intäkterna jämfört med 2020. De totala intäkterna uppgick till 26,8 miljoner kronor, en ökning med 15,2 miljoner jämfört med 2020.

De två stora anledningarna till den markanta ökningen är herrlagets avancemang till Superettan samt ett större intresse från Landskronas näringsliv. Avancemanget till Superettan genererar betydande centrala intäkter i relation till spel i Division 1 samt att näringslivets fortsatt tro på det vi gör i Landskrona BoIS tydligt syns i vår omsättning också.

– 2021 synliggör vikten av att spela elitfotboll med vårt representationslag på herrsidan samt behovet av att hela tiden ha ett adekvat erbjudande till näringslivet, där både affärsnyttan och det sociala ansvarstagandet står i centrum. Jag vill också highlighta avseende intäktssidan att det är tydligt att fortsätter vi utveckla vår fotbollsekonomi, där transfers är en del, kommer vi fortsätta kunna investera i och utveckla vår verksamhet i god hastiget, säger klubbchef Michel Ekberg

De totala rörelsekostnaderna ökade i sin tur från 11,3 miljoner till 21,1 miljoner kronor. En ökning med 9,8 miljoner och denna ökning kopplas till bl a större kostnader för herrlaget i samband med avancemanget till Superettan samt en fortsatt medveten investering i vår organisation i stort.

Årets resultat hamnade på ett plus på 5,6 miljoner kronor. BoIS egna kapital uppgick till 3,9 miljoner. Kassaflödet, dvs alla inbetalningar minus alla utbetalningar, är positivt och uppgick vid årsskiftet till 6,4 miljoner kronor.

– 2022 är i full gång och vi ser framemot ett restriktionsfritt fotbollsår där vi i föreningen får arbeta hårt och målmedvetet med att skapa ett attraktivt arrangemang som lockar fler besökare samt att vi påbörjar resan mot ett nytt Landskrona IP som är avgörande för att vi intäktsmässigt ska kunna fortsätta växla upp våra olika intäktsströmmar inom såväl privatmarknaden som den kommersiella sidan avslutar Michel Ekberg.