Vår fysiska shop på Landskrona IP har stängt och alla köp (shop, årskort och medlem) hänvisas till vår hemsida. Vi föredrar mejlkontakt i första hand för att snabbt kunna hantera ditt ärende och har inte möjlighet att ta emot fysiska besök i dagsläget.

Fysiska årskort och medlemskort har ännu inte levererats till oss. Vi mejlar och kommunicerar i alla kanaler så fort vi vet mer. Ditt digitala medlemskort finns på hemsidan och ditt årskort på landskronabois.ebiljett.nu.