Den senaste veckan har flera pusselbitar fallit på plats i den sportsliga organisationen. Max Mölder är tillbaka som assisterande A-lagstränare och U17-tränare medan Amir Jakirlic har tagit steget upp som huvudansvarig i U19. Dessutom har en Styrgrupp Fotboll börjat ta form med flera bekanta BoIS-namn.

-Egentligen smygstartade vi Styrgruppen redan i början på hösten. Vi såg ett behov av att få in ytterligare fotbollskompetens i organisationen som kunde jobba med både långsiktiga och kortsiktiga frågor tillsammans med A-staben och ungdomssidan, säger Klubbchef Max Lundmark.

Som bekant finns det ett stort utbud av fotbollskompetenta personer i Landskrona med omnejd. Så vem ingår egentligen i denna nystartade grupp? Max Lundmark berättar:

-Självklart ingår huvudtränare Billy Magnusson och akademichef Tobias Celedon i gruppen. En konstellation där båda dessa involveras har såklart att göra med att akademin och seniorlaget ska ha ett stort naturligt flöde och utbyte med varandra. Den symbiosen förstärks ytterligare med rekryteringen av Max Mölder i dubbla roller och även han kommer att ingå i gruppens arbete. Vi har också fått med oss ett oerhört meriterat namn i Berndt ”Linkan” Lindgren. Förutom att bidra med sin erfarenhet och kunskap kommer Linkan också att scouta spelare och där har vi även med Olof Andersson och Richard Persson i gruppen som bollplank och ögon. Olof är ett välkänt namn efter sina år som spelare i BoIS och Richard har bland annat ett förflutet som ungdomsledare i föreningen. Från styrelse- och klubbhåll har Daniel Stålhammar och undertecknad varit sammankallande.

Under hösten har gruppen träffats ett par gånger där de inledande träffarna fokuserade på strategier för hur BoIS fotbollsverksamhet ska bedrivas. Gruppen involverades dessutom i rekryteringen av en huvudtränare till A-laget och har även fungerat som bollplank i spelarfrågor på seniorsidan. Framåt hoppas klubben involvera fler kompetenta namn med randig bakgrund.

-Med namn som Billy, Linkan, Olof med flera så har vi förstärkt organisationen med kulturbärare och fotbollskompetens. Förhoppningsvis kan vi fortsätta engagera ännu fler personer med samma karaktär. Det viktiga för gruppen blir att sätta ett arbetssätt med en beslutsfattande kärna som kompletteras av ett brett scoutingnätverk, säger Max.

Nytillsatte huvudtränaren Billy Magnusson ser stor potential i klubbens strategi.

-Det finns oerhört mycket fotbollskunskap i och omkring Landskrona. Vi blir inte bara starkare fotbollsmässigt utan får också in personer som vet vad det betyder att representera klubbmärket vilket kan vara minst lika viktigt, säger Billy.

Vi kommer fortsätta berätta om fotbollsgruppens arbete med senior- och ungdomsfotbollen här på hemsidan under året.