Landskrona BoIS och BK Landora har gemensamt beslutat att ha en nära samverkan i åldersgruppen födda 2005.

Bakgrunden till samarbetet är  att BoIS hade rekryteringsbehov till 05-gruppen samtidigt som en stor del spelare i BKL ville fortsätta sin fotbollsutbildning i BoIS. Risken var då överhängande att BKL skulle behöva avveckla sitt lag. Landskronafotbollen skulle då gå från två till ett lag i åldersgruppen.

Samarbetet innebär rent praktiskt att BoIS instruktörer har huvudansvaret för  fotbollsutbildningen för samtliga spelare i träningsgruppen. Spelarna nivågrupperas och träningarna bedrivs av både instruktörer från BoIS och BKL. Gällande matchspel, där lagen matchcoachas gemensamt,  kommer ett lag spela i randigt och ett lag i rött, där BoIS-laget spelar i den högsta serien.

Syftet med detta samarbete är följande:

  • Att få fler att spela fotboll i Landskrona på sin nuvarande nivå
  • Att det finns två lag i staden i åldersgruppen även säsongen 2021

Kommentar Tobias Celedon akademichef Landskrona BoIS
Vi har haft långa och konstruktiva dialoger under stora delar av hösten och vi har nu landat i en lösning som gör att så många som möjligt kan fortsätta spela fotboll i Landskrona samt att två föreningar kommer till seriespel 2020. Vi kan nivåindela på samtliga träningar vilket gör att varje individ får bästa möjliga utveckling utifrån sin nuvarande nivå.

Kommentar Jan Stenblom ordförande BK Landora
Styrelsen i BoIS visar med detta beslut att det är nya tider även i U-avdelningen. För småklubbarna i Landskrona är detta både glädjande och nödvändigt att man gemensamt kan hitta nya och okonventionella samarbetsformer. Landskronafotbollen behöver både ett starkt BoIS och livaktiga småklubbar.

Frågor kring samarbetet besvaras av
Tobias Celedon – 073 956 55 16
Jan Stenblom – 0708-724 254